PORTFOLIO AVANT FINANCIAL GROUP

AVANT

Leader investičních fondů kvalifikovaných investorů
V rámci rozvoje naší činnosti jsme v červnu 2021 majetkově vstoupili do významné tuzemské firmy na české investiční scéně. Avant Financial Group a.s. odkoupila všechny investiční akcie fondu AVANT GROUP SICAV, a. s., který z 90 % vlastní AVANT investiční společnost, a. s. Ta je největším správcem fondů kvalifikovaných investorů v České republice. V současnosti AVANT IS spravuje a administruje více jak 150 fondů a podfondů kvalifikovaných investorů, jejichž majetek v součtu činí více než 68 miliard korun a je 8. největší správce aktiv v ČR.

NEMOMAX

Nemovitostní fond
Společnost Avant Financial Group a.s. vlastní majoritní část investičních akcií fondu Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Podíl majetku na fondu se odvíjí od projektů, které fond realizuje. Fond financuje projekty, které svou povahou nejsou volatilní, tedy v časech ekonomické krize lépe odolávají tlakům na snížení jejich hodnoty. Řeč je o projektech s vyšší přidanou hodnotou, jako jsou například luxusní rezidenční resorty na březích velkých jezer. Tyto a další projekty obdobného typu se historicky vždy držely v pásmu růstu a nepodléhaly běžným výkyvům trhu či ekonomickým recesím. Tento fakt stále více motivuje fond investovat do kvalitních lokalit, nabízející klientům exklusivní služby, které budou vždy trhem žádány.

RN TECH

Technologický fond
Společnost Avant Financial Group a.s. vlastní majoritní část investičních akcií fondu RN TECH SICAV, a.s.. Investice do tohoto fondu se skládají z firem, které jsou etablované na českém trhu v průměru přes 20 let jako jsou například společnost Synerga, Altoma, P.V. Service a další. Tyto společnosti z oblasti energetiky, gastronomie a například také vratové techniky jsou zavedenými hráči na českém trhu. Fond nakupuje pouze společnosti synergicky rozšiřující záběr těchto etablovaných firem. Cílem RN TECH SICAV, a.s.je tedy zlepšovat a rozšiřovat se v oblastech, které dobře zná. Vzhledem k tomu, že tyto společnosti převážně poskytují dlouhodobé služby, a tedy zakázky pro klienty jsou často na delší časové období, jsou zde zajištěny stálé příjmy. Fond tedy může řízeně investovat do modernizací a rozšiřování o nabídku nových služeb či nákupu dalších společností a inovativních technologií.

CETOLET

Servisní organizace
Společnost Cetolet Plus s.r.o. dodává administrativní a marketingové služby a servis v oblasti zprostředkování služeb společnostem, které Avant Financial Group a.s. dříve vlastnila, a tedy zná jejich běžný chod, který ve větší či menší míře umí zajistit. Více o společnosti Cetolet Plus s.r.o.

AUREOLE

Zážitková restaurace
Aureole je unikátní restaurací se skvělou kuchyní a výhledem na Prahu ze 109 m nad zemí. Naše společnost nepřímo ovládá majoritní podíl v této „nadpozemské restauraci“. Vzhledem k tomu, že je restaurace pouze o tři patra výš než sídlo naší společnosti, je využívána nejen širokou veřejností na obchodní schůzky, ale také na různá jednání či konference našich společností či partnerů.

CROFUNGO

Investiční platforma
CroFUNgo je investiční platforma, která nabízí investice do úvěrů formou participace. Investování zde je velmi jednoduché a mohou ho využít jak drobní investoři, tak lidé, kteří hledají zhodnocení většího objemu kapitálu. Největší předností tohoto alternativního způsobu investování je bezesporu transparentnost. Tedy přehlednost o tom, kam vaše investice putuje a jaké zhodnocení můžete očekávat v daném časovém horizontu. Bonusem jistě také je, že vaší investicí podporujete konkrétní podnikatelský záměr.