Prumysl a něco
Leader investičních fondů kvalifikovaných investorů
Gastro
Investice do facility managementu, energetiky a technologií
Prumysl a něco
Pouze prémiové projekty
s vyšší přidanou hodnotou

KDO JSME

Jsme investiční skupina, která 12 let své historie usiluje o jediné – „růst“, a to nejen po stránce obchodní, ale i povahové. Myslíme si, že i společnost může mít svou povahu. A tou jsou nejen lidé, kteří danou společnost vedou, ale i všichni ti, kteří v ní pracují na operativních pozicích. Díky této filozofii se za 12 let své existence stala z Avant Financial Group a.s. investiční skupina, která aktivně investuje do oborů finanční správy aktiv, developmentu nemovitostí a technologií.

V Avant Financial Group a.s. jsme si prošli nákupem firem ve zmíněných oblastech, jejich řízením a nakonec i fází exitu. Současné aktivity skupiny jsou primárně investiční, a to právě v segmentech, ve kterých jsme získali cenné zkušenosti. Díky těmto zkušenostem a znalostem třech specifických oborů umíme směrovat naše investice přesně tam, kde jsme v minulosti působili jako výkonná, řídicí, ale i majetková složka. Pro naše investory je tedy toto know-how z běžných chodů firem zárukou, že s jejich penězi naložíme s maximální obezřetností a výnosem.

NAŠE REFERENČNÍ PROJEKTY

Aktuální projekt fondu Nemomax

Aktuální projekt fondu Nemomax

REZIDENCE NA KARMELI

Dříve realizováno

NEMOCNICE POPRAD

Aktuální projekt fondu Nemomax

VIVA VRCHLABÍ

Aktuální projekt fondu Nemomax

VILA ROKOSKA

Dříve realizováno

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Dříve realizováno

FAKULTNÍ NEMOCNICE TRNAVA

Dříve realizováno

FAKULTNÍ NEMOCNICE
V MOTOLE